XenForohosting
 1. Diễn đàn SEO chất lượng, rao vặt miễn phí có PA, DA cao: aiti.edu.vn | kenhsinhvien.edu.vn | vnmu.edu.vn | dhtn.edu.vn | sen.edu.vn
  Dismiss Notice
  • ĐT: 0939 713 069
  • Mail: tanbomarketing@gmail.com
  • Skype: dangtanbo.kiet
  Dismiss Notice

Tổng hợp các bài viêt tiếng anh về dịch thuật hút mỡ (đã dịch)

Thảo luận trong 'Thẩm Mỹ Viện' bắt đầu bởi huyquan418, 21/4/17.

Những nhà tài trợ chính:

* Go88 game bài
* link vao VN88 free
* 188bet bóng đá trực tiếp
* Go 88 game bài
* bet188 link xem bóng đá
* soi cầu 247 vip online
* dàn lô 4 số vip
* công ty tnhh funismart tphcm
* b29 game online

 1. huyquan418
  Offline

  huyquan418 admin

  Tham gia ngày:
  14/4/17
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  (Website nhà tài trợ: công ty kiến trúc nhà)
  Hút mỡ bụng tiếng anh là gì?
  Hút mỡ bụng là gì hay hút mỡ bụng tiếng anh là gì là câu hỏi và thắc mắc của khá nhiều khách hàng với mong muốn được tìm hiểu cũng như có cái nhìn khái quát nhất về dịch vụ thẩm mỹ siêu ưu việt này. Hút mỡ bụng tiếng anh là Abdominal liposuction

  Xem thêm chi tiết về công nghệ hút mỡ

  [​IMG]

  Sau đây dịch thuật VNC xin dịch thuật 1 số bài viết về hút mỡ bụng - Abdominal liposuction hay 1 số nơi còn gọi là belly liposuction surgery

  5 Things You Need to Know About Stomach Liposuction

  5 những điều bạn cần biết về hút mỡ bụng

  If you’re unhappy about fat deposits around your stomach that won’t surrender to diet or exercise, you have plenty of company. Liposuction is now the most popular form of cosmetic surgery in the United States, with 396,048 procedures performed in 2015, according to the American Society for Aesthetic Plastic Surgery. While there’s no magic wand to make jiggly belly fat go away, liposuction may offer a solution for love handles and other unwanted forms of flab. If you’re considering liposuction for your stomach, here are five things you need to know to make an informed decision.

  Nếu bạn không hài lòng về tích tụ chất béo xung quanh dạ dày của bạn sẽ không đầu hàng với chế độ ăn hoặc tập thể dục, bạn có rất nhiều công ty. Hút mỡ là bây giờ các hình thức phổ biến nhất của phẫu thuật thẩm Mỹ tại Hoa Kỳ, với các 396,048 thủ tục thực hiện trong năm 2015, theo Hiệp hội Mỹ cho nhựa phẫu thuật thẩm Mỹ. Trong khi không có cây đũa thần để làm cho khuôn dân

  1. What Stomach Liposuction Does

  1 lão hóa mang đến

  Aging brings on a general redistribution of body fat, especially around the middle. For women, childbirth can leave behind a roll of stubborn and unsightly belly fat. And, of course, genetics count for a lot, too. But when it comes to liposuction, not all fat is created equal. Fat that’s resistant to diet and exercise is usually subcutaneous fat, which lies beneath the skin and on top of the abdominal muscle wall. The good news is that’s what liposuction is intended to remove. Liposuction can remove pockets of flab, recontour your middle and improve your shape.

  Lão hóa mang lại trên một tái phân phối chung của cơ thể chất béo, đặc biệt là khoảng giữa. Đối với phụ nữ, sinh nở có thể để lại đằng sau một cuộn mỡ bụng bướng bỉnh và khó coi. Và, tất nhiên, di truyền học đếm cho rất nhiều, quá. Nhưng khi nói đến hút mỡ, chất béo không phải tất cả được tạo ra bằng nhau. Chất béo có khả năng chống chế độ ăn uống và tập thể dục là mỡ thường dưới da, nằm dưới da và trên đầu trang của các bức tường bụng cơ bắp. Các tin tốt là hút mỡ gì được dự định để loại bỏ. Hút mỡ, có thể loại bỏ túi của flab recontour giữa của bạn và cải thiện hình dạng của bạn.


  2. What Stomach Liposuction Doesn’t Do

  2. hút mỡ bụng hút mỡ không làm

  Although liposuction is used to get rid of fat, it’s not a weight-loss solution. Liposuction works best on deposits of fat that are concentrated in particular areas and resistant to exercise, particularly around the stomach, thighs, hips and buttocks. You might lose a little weight, but it’s not likely to be significant. Liposuction also won’t fix a bulging stomach that’s caused by weakness in the abdominal wall, and it won't tighten loose skin. For toning and flattening the abdominal area, however, liposuction is sometimes combined with abdominoplasty, also known as a tummy tuck, in which fat is removed from the belly, the muscle wall repaired and excess skin removed.

  Mặc dù được sử dụng để loại bỏ chất béo, nó không phải là một giải pháp giảm cân. Hút mỡ làm việc tốt nhất trên tiền gửi của chất béo mà tập trung đặc biệt khu vực và khả năng chịu để tập thể dục, đặc biệt là quanh bụng, đùi, hông và mông. Bạn có thể mất một lượng ít, nhưng nó có thể không phải là đáng kể. Hút mỡ cũng sẽ không sửa chữa một bụng phồng lên là do sự yếu kém trong các bức tường bụng, và nó sẽ không thắt chặt da chùng. Cho toning và dẹt vùng bụng, Tuy nhiên, hút mỡ là đôi khi kết hợp với bụng, cũng được biết đến như một bụng, trong đó chất béo được lấy ra từ bụng, bức tường cơ sửa chữa và vượt quá da bị loại bỏ.

  3. How Stomach Liposuction Is Done

  3. cách làm hút mỡ bụng

  A technique called “tumescent liposuction" is the most common method for removing fat around the stomach, buttocks, thighs and ankles. It’s also considered the safest. “Tumescent” means that large amounts of buffered salt water are injected into fatty tissue beneath the skin. The doctor makes a cut in the fatty area to be treated, then inserts beneath the flesh a strawlike tube called a cannula that is attached to a vacuum. At the end of the cannula is a stiff wand. The doctor moves it back and forth in rapid motions to loosen fat. The procedure takes 45 minutes to two hours, with a recovery time of up to two weeks. The full effect of liposuction is seen six to 12 weeks after the procedure is performed. After the procedure, the area is bandaged and the patient must wear a compression garment for one to two weeks. Pain and bruising may last up to two weeks, and swelling may last for two weeks to two months.

  Một kỹ thuật được gọi là "tumescent hút mỡ ' là phương pháp phổ biến nhất để loại bỏ chất béo xung quanh dạ dày, Mông, đùi và chân. Nó cũng coi là an toàn nhất. "Tumescent" có nghĩa là một lượng lớn nước muối buffered được tiêm vào các mô mỡ dưới da. Bác sĩ làm cho một cắt giảm diện tích mỡ được điều trị, sau đó chèn dưới xác thịt một ống ban gọi là một được đính kèm với một chân không. Ở phần cuối của được là một cây đũa phép cứng. Bác sĩ di chuyển nó trở lại và ra trong các chuyển động nhanh chóng để nới lỏng các chất béo. Thủ tục phải mất 45 phút đến hai giờ, với một thời gian phục hồi lên đến 2 tuần. Hiệu ứng đầy đủ của hút mỡ là thấy sáu đến 12 tuần sau khi các thủ tục được thực hiện. Sau khi phẫu thuật, các khu vực bandaged và bệnh nhân phải đeo may mặc nén một hoặc hai tuần. Đau và bầm tím có thể kéo dài đến hai tuần, và sưng có thể kéo dài hai tuần đến hai tháng.

  4. Who Can Perform Liposuction

  4. những người có thể thực hiện hút mỡ

  Any licensed physician can perform liposuction, but it’s usually performed by plastic surgeons and dermatologists in their offices with local anesthesia, though it may be performed in a hospital under general anesthesia. No special training is required, though some doctors’ professional associations recommend it. When choosing a doctor, you may want to consider whether they have had specific training for liposuction and how many they have performed.

  Bất kỳ bác sĩ được cấp phép có thể thực hiện hút mỡ, nhưng nó thường được thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật nhựa và bác sĩ da liễu tại văn phòng của họ với gây mê địa phương, mặc dù nó có thể được thực hiện tại bệnh viện theo mê. Không có đào tạo đặc biệt là cần thiết, mặc dù Hiệp hội nghề nghiệp một số bác sĩ khuyên bạn nên nó. Khi lựa chọn một bác sĩ, bạn có thể muốn xem xét cho dù họ đã có các đào tạo cụ thể để hút mỡ và bao nhiêu họ đã thực hiện.

  5. Fat Never Sleeps
  5. chất béo không bao giờ ngủ

  Although the removed fat cells are unlikely to grow back, body fat has been shown to return to preliposuction levels within a year after the surgery, particularly returning to the abdominal area. Researchers believe the body compensates for the rapid fat loss by putting on more fat. In a trial of 34 women published in the September 2012 edition of the journal “Obesity,” the cosmetic benefits of liposuction were lost after one year. A later study, however, suggested that recurrence of belly fat can be avoided by exercise.

  Mặc dù bị loại bỏ các tế bào chất béo có khả năng phát triển trở lại, cơ thể chất béo đã được hiển thị để trở về mức độ preliposuction trong vòng một năm sau khi phẫu thuật, đặc biệt là quay trở lại vùng bụng. Các nhà nghiên cứu tin rằng cơ thể bù đắp cho mất chất béo nhanh chóng bằng cách đặt trên nhiều chất béo. Trong một thử nghiệm của phụ nữ 34 được công bố trong Ấn bản tháng 9 năm 2012 của tạp chí "Béo phì", những lợi ích thẩm Mỹ hút mỡ bị mất một năm sau. Một nghiên cứu sau này, Tuy nhiên, đề nghị tái phát của mỡ bụng có thể tránh được bằng cách tập thể dục.

  Đừng quên xem thêm về bài viết hút mỡ không phẫu thuật tốt nhất Việt Nam
   

  Nguồn: aiti.edu.vn

Chia sẻ trang này